Colofon

Coördinatie

Team Communicatie - Gemeente Oldenzaal

Webrichtlijnen

Gemeente Oldenzaal besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van de website. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen heeft verschillende voordelen voor bezoekers.

 

Zelfevaluatie

Gemeente Oldenzaal kiest ervoor de website zelf te toetsen op de normen van de Webrichtlijnen. Deze zelfevaluatie wordt gerapporteerd aan het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). KING voert steekproeven uit onder de gemeenten die een zelfevaluatie hebben uitgevoerd. Zij rapporteert de uitkomsten aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

de gemeente Oldenzaal voldoet over het algemeen aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2).

Bijna 100% Webrichtlijnenproof

De gemeente Oldenzaal voldoet voor bijna 100% aan de Webrichtlijnen. Het kan voorkomen dat de website op onderdelen niet voldoet. Dat komt door de omvang van de site, en in het verleden gemaakte keuzes. Wij zijn bezig om de pagina's die door deze keuzes niet voldoen zodanig aan te passen dat ze wel voldoen. Hierbij zijn we begonnen met de meest bezochte pagina's.

Informatie en klachten over toegankelijkheid De gemeente Oldenzaal

Ervaart u De gemeente Oldenzaal (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het weten via het contactformulier

Onderdelen waarop De gemeente Oldenzaal niet volledig voldoet aan de Webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen kan het voorkomen dat De gemeente Oldenzaal niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet.

Pdf's

 • Specificatie
  Pdf-documenten op De gemeente Oldenzaal.
 • Oorzaak
  De webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf's aan voor de gemeente Oldenzaal. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de webrichtlijnen. Wij zullen pdf's die niet aan de richtlijnen voldoen in eerste instantie niet publiceren. Maar soms is de verplichting om te publiceren groter dan de verplichting om aan de webrichtlijnen te voldoen. Daardoor kan de gemeente Oldenzaal niet garanderen dat alle pdf's op de site aan de webrichtlijnen voldoen.
 • Gevolg
  De gemeente Oldenzaal meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.
 • Alternatieven
  Als oplossing voor het probleem hanteert De gemeente Oldenzaal een set met minimale eisen voor pdf's op de website. Uitgangspunt blijft om pdf's te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar De gemeente Oldenzaal accepteert voorlopig ook pdf's die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten, de pdf bevat geen persoonlijke gegevens en het juiste departement staat in de metadata.
 • Maatregelen
  De gemeente Oldenzaal stelt strenge eisen aan nieuwe pdf's. De pdf's moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.
 • Planning
  De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf's zijn reeds geldig.

Video

 • Specificatie
  Videofragmenten op de website
 • Oorzaak
  De huidige software die de gemeente Oldenzaal wordt gebruikt laat het niet toe om video's vanuit andere bronnen te publiceren. Hierdoor kan niet gebruikt gemaakt worden van de functionaliteiten van externe partijen om bijvoorbeeld ondertiteling toe te voegen.
 • Gevolg
  Sommige bezoekers van De gemeente Oldenzaal kunnen de video niet of niet goed gebruiken.
 • Alternatieven
  De gemeente Oldenzaal biedt geen alternatieven voor deze onvolkomenheden, maar probeert het probleem tot een minimum te beperken en alleen video's te publiceren die een toevoeging zijn op al gepubliceerde teksten
 • Planning
  De gemeente Oldenzaal zal zo snel mogelijk over gaan op nieuwe software om haar webpagina's te publiceren. Met deze software komt ook de mogelijkheid om vanuit externe partijen te publiceren.

Kopregelhiërarchie

 • Specificatie
  De kopregels binnen de webpagina's
 • Oorzaak
  In het verleden zijn er keuzes gemaakt waardoor het kan voorkomen dat een kopregel 3 eerder in de structuur voorkomt dan een koperegel 2
 • Gevolg
  Sommige alternatieve tekstlezers kunnen hierdoor een verwarde voorstelling van de webpagina presteren.
 • Alternatieven
  De gemeente Oldenzaal biedt geen alternatieven voor deze onvolkomenheden, maar Heeft de meest bezochte pagina's al herschreven.
 • Maatregelen
  De gemeente Oldenzaal gaat al haar pagina's herschrijven waardoor we volledig aan deze richtlijnen voldoen.
 • Planning
  Medio 2015 zullen alle pagina's voldoen aan deze richtlijn

Oude content

 • Specificatie
  Het gaat hier om alle documenten die niet meer actueel zijn, zoals oude nieuwsberichten.
 • Oorzaak
  Oude content moet vanuit een archieffunctie soms beschikbaar blijven op de website. De gemeente Oldenzaal past verouderde documenten niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou namelijk onevenredig veel tijd en geld kosten.
 • Gevolg
  Sommige bezoekers van oldenzaal.nl kunnen deze content niet of niet goed gebruiken.
 • Alternatieven
  De gemeente Oldenzaal biedt geen alternatieven voor deze onvolkomenheden, maar probeert het probleem binnen enkele uren na publicatie op te lossen.
 • Maatregelen
  Om het aantal minder toegankelijke documenten te beperken, stelt De gemeente Oldenzaal strenge eisen aan nieuwe documenten. Als u content wilt gebruiken die niet toegankelijk is, kunt u contact opnemen met de gemeente Oldenzaal
 • Planning
  De gemeente Oldenzaal is voortdurend bezig met doorontwikkelen en verbeteren van haar toegankelijkheid en de daarmee samenhangende processen.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u van mening zijn dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet aan de webrichtlijnen of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

U kunt een melding doen door een e-mail te sturen naar webmaster@oldenzaal.nl Beschrijf hierin in ieder geval het probleem en neem de link naar de desbetreffende pagina op. Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u aanvullend ook aangeeft:

 • welk besturingssysteem u gebruikt;
 • welke browsersoftware u heeft;
 • of u instellingen heeft aangepast;
 • en of u hulpmiddelen als een schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding wordt vervolgens onderzocht. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.